Wil je vriend of donateur worden van MusiKado? Of wilt u ons steunen als sponsor?
Met uw steun kunnen wij Musikadootjes blijven uitdelen!


Vanaf 20 euro per jaar wordt u als persoon Vriend/Donateur van MusiKado, steunt u  onze stichting en helpt u mee MusiKadootjes uit te delen. Daarvoor houden we u op de hoogte via onze nieuwsbrieven en hebt u toegang tot het jaarlijks MusiKado- Donateursconcert.

Wilt u als bedrijf/instelling sponsor van MusiKado worden, dan informeren wij u graag over de mogelijkheden. Zo kunt u met uw bijdrage een musikadootje uitdelen aan de bewoners in een verpleeg-/zorginstelling, een zieke medewerker net een klein muziekmoment thuis een hart onder de riem steken of uw personeel verrassen met een muziekoptreden als blijk van waardering.  Als sponsor bent u welkom op ons jaarlijks donateursconcert. Een sponsorschap gaat u aan voor een jaar; daarna gaan we met u in gesprek of u ons wilt blijven steunen. 
Via nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van onze activiteiten. 
Wilt u als zorginstelling/bedrijf meerdere muziekoptredens op diverse locaties met ons plannen binnen een jaar, dan gaan we in overleg en maken een sponsorschap op maat met u.

Met de steun van donateurs en sponsoren delen wij als stichting musikadootjes uit, kopen en onderhouden wij instrumenten en muziekapparatuur, betalen we de verzekering, de BUMA-rechten en contributie van de muziekbond, huren we een repetitieruimte, schaffen we muziekpartituren aan, laten we muziekbanden maken en organiseren wij eens per jaar een ledendag, een scholingsworkshop, etc. 

Onze zangers en muzikanten maken belangeloos muziek en vinden het fijn binnen hun passie - muziek maken - iets voor de medemens te kunnen doen!

Donaties en andere betalingen kunnen worden overgemaakt op rekening:

NL26 TRIO 0391 0399 38 t.n.v. Stichting MusiKado


INSCHRIJVEN

Wanneer u zich als donateur/sponsor van Musikado wilt aanmelden, ontvangt u jaarlijks een donateursbrief en bent u onze gast op ons jaarlijkse Donateursconcert. 
Aanmelden kan via een email aan info@musikado.nl. Wilt u daarin uw telefoonnummer vermelden, zodat wij contact met u kunnen opnemen. We verwelkomen u graag!E-mail
Info